Lunchbijeenkomst DvdO Hellendoorn

Uitnodiging lunchbijeenkomst
Locatie: Stichting Noest, Van den Bergsweg 51, 7442 CK Nijverdal

12.00 uur Inloop met lunch
12.30 uur Openingswoord door burgemeester Jorrit Eijbersen
12.40 uur Gastspreker: Willem Jan Hanegraaf van Greendeal Solutions
13:15 uur Erik Braamhaar, Stichting Noest
13.25 uur Informeel netwerkmoment
14:00 uur Einde

Thema: Netcongestie – een overvol elektriciteitsnet

De gemeente Hellendoorn heeft de ambitie om invulling te geven aan de verduurzamingsopgave, voor inwoners,
organisaties én bedrijven. Zij doet dit door voorlichting, ondersteuning en stimulering. Maar de gemeente doet
meer, bijvoorbeeld het zoeken naar oplossingsrichtingen rond het landelijke probleem van netcongestie – een
overvol elektriciteitsnet.
We zien dat de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet in Nederland steeds verder onder druk
komt te staan. Meer en meer gebieden worden aangemerkt als rode gebieden: gebieden waar de netbeheerders
onvoldoende tot geen aansluitingen meer kunnen realiseren. Recent is een update van de capaciteitskaart
invoeding (teruglevering stroom) elektriciteitsnet vrijgegeven, waarin ook gebied van de gemeente Hellendoorn
oranje kleurt. In dit gebied is (bijna) geen transportcapaciteit meer beschikbaar.

Om de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de landelijke energieleverantie te borgen, wordt op diverse
plaatsen in het land onderzoek gedaan. Inmiddels worden pilotprojecten gestart met als doelstelling het realiseren
van decentrale energieoplossingen. Zo ook op bedrijvenpark ’t Lochter. Een aantal bedrijven werken samen met
Ondernemerscollectief ’t Lochter, Greendeal Solutions en de gemeente Hellendoorn aan het realiseren
van een (pilot voor) decentrale energieoplossing.

Wat is een decentrale energie-oplossing?
Door het samenbrengen en samen laten werken van drie componenten, wordt een decentrale energieoplossing
gerealiseerd.
1. Energieopwekking, onder meer door inzet van zonnepanelen;
2. Energieopslag, door realisatie van lokale en (de-)centrale buffering;
3. Energiemanagement, waardoor vraag en aanbod van de lokaal opgewekte energie maximaal ingezet wordt
voor bedrijven op ’t Lochter. Dit kan zowel elektrische energie zijn als ook bijvoorbeeld warmte.

Tijdens de lunchbijeenkomst op de Dag van de Ondernemer neemt gastspreker Willem-Jan Hanegraaf ons
interactief mee in de “ins en outs” van een decentrale energieoplossing. Erik Braamhaar zal daarnaast iets vertellen
over Stichting Noest.

Graag zien we je op 17 november, dus meld je aan! Dat kan tot en met vrijdag 10 november via de app van de
BCHN of door een mailtje te sturen naar: ondernemers@hellendoorn.n

Deel deze pagina