Werkbezoeken collegeleden aan diverse bedrijven

MKB Nederland vindt dat ondernemers respect verdienen voor hun inzet en dat er een moment moet zijn waarop aandacht wordt gegeven aan het belang van ondernemers voor Nederland. Een dag waarop ondernemers worden bedankt voor hun durf en doorzettingsvermogen. Het Leids college van burgemeester en wethouders ondersteunt dit van harte, juist nu! Vanwege de grote impact die het coronavirus op de Leidse economie heeft, gaan alle collegeleden tijdens de Global Enterpreneurship Week online ondernemers uit diverse sectoren bezoeken om hen een hart onder de riem te steken.

Impact van de coronacrisis
Tijdens de werkbezoeken zal uiteraard aandacht zijn voor de impact van de coronacrisis. Verder gaat het college met de ondernemers in gesprek over hoe zij zich hebben weten aan te passen en welke kansen dit biedt voor de toekomst.

Brede vertegenwoordiging Leidse economie
De gesprekken worden gevoerd met diverse bedrijven uit onder andere de retail, organisaties op het Leiden Bio Science Park en organisaties die zich richten op ambachtelijke bedrijvigheid. Verder met organisaties die zich richten op samenwerking op het snijvlak van duurzaamheid en zero emissie stadslogistiek. Tevens gaan de collegeleden in gesprek met ondernemers van een wijkwinkelcentrum en een organisatie die ondernemersvaardigheden leert aan kinderen.

Van de in totaal 11 werkbezoeken deze week worden er 5 georganiseerd op de Landelijke Dag van de Ondernemer, vrijdag 20 november.

Deel deze pagina